Posts Tagged "relatie"

Onderzoek Youth Conversion

Onderzoek Youth Conversion

Afgelopen jaar hebben wij voor ons afstuderen als Godsdienst Pastoraal Werker, in opdracht van de werkgroep Jeugd van de Evangelische Alliantie, onderzoek gedaan. Met dit onderzoek is in kaart gebracht wat belangrijke factoren zijn die invloed hebben op het tot…

Liefde als je drive, missionaire identiteit

Liefde als je drive, missionaire identiteit

‘Onreligieuze mensen werden steevast aangetrokken door Jezus’ onderwijs. Terwijl de Bijbelgelovige, religieuze mensen van die dagen zich eraan stoorden. In onze tijd hebben de kerken veelal niet dat effect. De buitenstaanders die Jezus trok, worden vandaag juist niet door kerken aangetrokken. Wij trekken veelal conservatieve, stijve, moralistische mensen aan.

Gemengde relaties, wat kun je ermee?

Gemengde relaties, wat kun je ermee?

Wat is er aan de hand? Vroeger was het al erg als je thuiskwam met een partner van de verkeerde kerk. ­Tegenwoordig zijn er veel ouders die God diep dankbaar zouden zijn als hun zoon of dochter tenminste verkering krijgt…

Laura is gelovig, Kevin niet

Laura is gelovig, Kevin niet

Wat geloven mensen eigenlijk en hoe doen ze dat? ­In gesprek over bezieling in het dagelijkse leven. ‘Ik zag haar zitten en dacht: die wordt van mij.’ Thuis op de bank in Almere vertellen Laura (20) en Kevin (22) hun verhaal.

Opinie – Kijk eens in de spiegel

Opinie – Kijk eens in de spiegel

Het gaat er om dat je erkent dat de relaties waarin je staat je diepgaand beïnvloeden. Het is belangrijk om er al biddend en in het licht van de Bijbel mee om te gaan. Praat in alle openheid met de mensen om je heen over wat je op dit gebied (een gemengde relatie, red.) meemaakt, en zoek daarbij niet alleen mensen uit die het toch wel met je eens zullen zijn. Probeer altijd ook het kritische tegengeluid in je leven te laten klinken.’

Geliefde ongelovige

Geliefde ongelovige

Geliefde ongelovige (Jo Berry) Onze zoektocht naar boeken, materialen en websites over gemengde relaties leverde niet veel op. Een boek dat wel regelmatig genoemd werd is Geliefde ongelovige van Jo Berry. Zij schrijft met name vanuit de variant zij gelooft,…