Posts Tagged "profetieën"

Wie is Jezus?

aanvullende informatie rondom HOOFDSTUK 2 van de ALPHA CURSUS
De vervulling van profetieën uit het Oude Testament bewijst dat Jezus de Messias is.
In zijn inleiding noemt Nicky Gumbel vijf argumenten voor de geloofsovertuiging dat Jezus de Zoon van God is. Hij wijst op zijn onderwijs, zijn werken, zijn karakter, de historische bewijzen voor zijn overwinning op de dood en de vervulling van de profetieën uit het Oude Testament. Het feit dat Hij door zijn leven en sterven een groot aantal oudtestamentische profetieën in vervulling heeft doen gaan is doorslaggevend. Het is een argumentatie die Jezus zelf ook heeft gehanteerd in zijn gesprek met de Emmaüsgangers. Er is dus alle reden om Hem ook hierin na te volgen. De apostelen en de eerste evangelisten hebben dat ook meteen gedaan.