Posts Tagged "geloof"

Het kan wonderlijk gaan

Het kan wonderlijk gaan

Het gebeurt niet vaak dat een westerling een droom opbiecht. Als het al gedaan wordt, wordt er onmiddellijk een verklaring voor gezocht. De nare dag, het glaasje wijn of een schokkende gebeurtenis zal er debet aan zijn geweest. Er moet…

Liefde als je drive, missionaire identiteit

Liefde als je drive, missionaire identiteit

‘Onreligieuze mensen werden steevast aangetrokken door Jezus’ onderwijs. Terwijl de Bijbelgelovige, religieuze mensen van die dagen zich eraan stoorden. In onze tijd hebben de kerken veelal niet dat effect. De buitenstaanders die Jezus trok, worden vandaag juist niet door kerken aangetrokken. Wij trekken veelal conservatieve, stijve, moralistische mensen aan.

Geliefde ongelovige

Geliefde ongelovige

Geliefde ongelovige (Jo Berry) Onze zoektocht naar boeken, materialen en websites over gemengde relaties leverde niet veel op. Een boek dat wel regelmatig genoemd werd is Geliefde ongelovige van Jo Berry. Zij schrijft met name vanuit de variant zij gelooft,…

Ik geloof in de goedheid van mensen

Ik geloof in de goedheid van mensen

‘Mijn ouders waren behoorlijk katholiek. We gingen naar de kerk en baden bij het eten. Zondag was echt een rustdag, veel tijd voor elkaar en uitgebreid eten. Nu denk ik: dat was eigenlijk wel mooi. Maar de kerk zei me niet zo veel. Ik vond het allemaal veel te zwaar. Het meeste begreep ik niet. Ook thuis werd het geloof niet uitgelegd. Het was gewoon zo.’

Wees trots op je kerk!

Wees trots op je kerk!

’Wees trots op je kerk!’ Dit blijft na mijn gesprek met Philippine Schopman door mijn hoofd spelen. Trots zijn op onze kerk? Maar Philippine was heel duidelijk: ‘wees zichtbaar, wees trots, soms lijkt het wel alsof jullie je schamen dat je vrijgemaakt bent.’

God laat me niet aan mijn lot over

God laat me niet aan mijn lot over

Zo makkelijk als Marco Rijsenbrij (38) nu over God praat heeft hij niet altijd gedaan. Een jeugd met foute vrienden, drugs, boksen en werk als uitsmijter in clubs ligt achter hem. Tegenwoordig woont hij met zijn vrouw Esther en kinderen…