De Verdieping

We houden rekening met gasten!

We houden rekening met gasten!

Al twee jaar staan in ZOUT verslagen van kerkbezoeken door niet-christenen. Ook in dit nummer weer. De -Geheime Gast leverde ons als redactie in die jaren veel reacties en vragen op, zowel positieve als negatieve. Tijd voor een uitleg. Hoe wordt de rubriek -gemaakt en waarom?

Samen leven…

Samen leven…

Een opinieartikel in het Nederlands Dagblad van Nico-Dirk van Loo opende onlangs een discussie over evangelisatie, methodieken en de ‘zin’ daarvan. Hij stelt dat allerlei acties die we op het gebied van evangelisatie ondernemen van twijfelachtige betekenis zijn.

Eerst dichterbij komen – volg MIJ

Eerst dichterbij komen – volg MIJ

Wie heeft het niet gezien op de televisie: Domino Day? Een zevende deel van de Nederlanders kijkt elk jaar naar de grote velden gekleurde stenen die omvallen. Dit jaar zullen we het vanwege de recessie moeten missen. Waarom vallen de…

Je geloof verdedigen?

Je geloof verdedigen?

Iedere christen krijgt wel eens te maken met collega’s, vrienden, internetcontacten en bekenden die vragen stellen over het geloof. Als je probeert antwoord te geven merk je dat het een hele toer kan zijn om argumenten te verzinnen die een ander iets te zeggen hebben. In de christelijke traditie is er een speciale wetenschap die zich hiermee bezighoudt: de apologetiek. Dit woord komt uit 1 Petrus 3:15, waar staat: ‘Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.’ Het Griekse woord voor ‘verantwoording’ is apologia. Het gaat hier dus over de kunst om christelijke antwoorden te geven op vragen van een ‘buitenstaander’.

Gods zending ontdekken

In de komende jaren liggen er twee belangrijke opdrachten voor ons. In de eerste plaats zullen heel veel bestaande kerken een nieuwe richting moeten vinden. In de tweede plaats zullen we nieuwe gemeenten moeten stichten. Beide opdrachten zijn belangrijk om…

Oude kerken & jonge kerken

Oude kerken & jonge kerken

Een egel is een merkwaardig diertje. Het kan niet hard lopen, het heeft geen mooie kleuren en het rommelt maar een beetje onder de heg. Maar toch overleeft het al duizenden jaren. Dat komt omdat een egel iets kan wat…