Apologetiek

Je geloof verdedigen?

Je geloof verdedigen?

Iedere christen krijgt wel eens te maken met collega’s, vrienden, internetcontacten en bekenden die vragen stellen over het geloof. Als je probeert antwoord te geven merk je dat het een hele toer kan zijn om argumenten te verzinnen die een ander iets te zeggen hebben. In de christelijke traditie is er een speciale wetenschap die zich hiermee bezighoudt: de apologetiek. Dit woord komt uit 1 Petrus 3:15, waar staat: ‘Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.’ Het Griekse woord voor ‘verantwoording’ is apologia. Het gaat hier dus over de kunst om christelijke antwoorden te geven op vragen van een ‘buitenstaander’.

Wie is Jezus?

aanvullende informatie rondom HOOFDSTUK 2 van de ALPHA CURSUS
De vervulling van profetieën uit het Oude Testament bewijst dat Jezus de Messias is.
In zijn inleiding noemt Nicky Gumbel vijf argumenten voor de geloofsovertuiging dat Jezus de Zoon van God is. Hij wijst op zijn onderwijs, zijn werken, zijn karakter, de historische bewijzen voor zijn overwinning op de dood en de vervulling van de profetieën uit het Oude Testament. Het feit dat Hij door zijn leven en sterven een groot aantal oudtestamentische profetieën in vervulling heeft doen gaan is doorslaggevend. Het is een argumentatie die Jezus zelf ook heeft gehanteerd in zijn gesprek met de Emmaüsgangers. Er is dus alle reden om Hem ook hierin na te volgen. De apostelen en de eerste evangelisten hebben dat ook meteen gedaan.