Blog

Bijbelstudie – Je route plannen

Je bent met de auto op vakantie in het buitenland. Met de kaart op schoot de weg zoeken, ANWB-borden bestuderen en,als die hebt, je TOMTOM raadplegen. En wat zoek je, de snelste of de mooiste route. Weet jij waar je heen op weg bent? Of lijk je op Alice in Wonderland, die aan de Kat vroeg:

‘Kunt u mij alstublieft de weg wijzen?’ ‘Dat hangt er nogal vanaf waar je heen wilt’, zei de Kat. ‘Dat kan me niet zoveel schelen’ zei Alice. ‘Dan doet het er ook niet toe welke weg je neemt’, zei de Kat. ‘…als ik maar ergens kom’, legde Alice uit. ‘Oh, dat lukt zeker’, zei de Kat, ‘als je maar lang genoeg doorloopt’.

Markus 10
32 Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit; de leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de twaalf weer apart en vertelde hun wat hem zou overkomen: 33 ‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen. 34 Ze zullen de spot met hem drijven en hem bespuwen en hem geselen en doden, maar na drie dagen zal hij opstaan.’
35 Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij hem en zeiden: ‘Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen.’ 36 Hij vroeg hun: ‘Wat willen jullie dan dat ik voor je doe?’ 37 Ze zeiden: ‘Wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links.’ 38 Maar Jezus zei tegen hen: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik moet ondergaan?’ 39 ‘Ja, dat kunnen wij,’ antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan, 40 maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd.’
41 Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jakobus en Johannes. 42 Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. 43 Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, 44 en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, 45 want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’

 

Startvraag (als groep: wissel je ervaringen uit)

·Hoe denk je dat de discipelen zich voelden toen Jezus hun vertelde wat er in Jeruzalem zal gaan gebeuren?(Vers 32-34)

Reflectievragen bij de tekst

1. Wat was de diepste reden van de vraag van Johannes en Jacobus

 • Egoïsme
 • Gezonde ambitie?
 • Druk van hun ouders
 • De wens om Jezus te dienen

2.Wat betekent Jezus antwoord: ‘Jullie weten niet wat je vraagt’?

 • Jullie weten niet beter
 • Wat jullie vragen is onmogelijk
 • Die keuze is niet aan mij
 • Jullie begrijpen niet wat het betekent mij te volgen

3.Wat geeft het best weer wat Jezus onderwijst in deze tekst?

 • Als je mij wilt volgen moet je er op voorbereid zijn niet alleen te dienen, maar ook te lijden
 • Als je ambitieus wilt zijn, wees dat dan in het koninkrijk van God
 • Als je belangrijk wilt zijn, volg dan mijn voorbeeld
 • Als je mijn volgeling wilt zijn, wees dan niet zo’n voordringer

Gods route

In Gods plannen past niet heersen, maar dienen. Daarvoor zijn we uitgekozen, om de grote daden van God te verkondigen, (1 Petrus 2: 9). Jezus heeft onderweg naar Jeruzalem net verteld dat Hij daar zal sterven.Jezus onderwijst zijn discipelen (en ons) nu, dat het om onze dienst voor anderen gaat in het koninkrijk van God, niet om het dienen van onszelf, geen zelfbediening.

Jouw route

Hoe ziet die dienst in het koninkrijk van God er de komende vakantieperiode voor jou dan uit? Denk voor jezelf even over het volgende na (en als groep: Deel dit daarna met je buur en wissel dit uit met de leden van de groep)

1.Hoe kan ik God het beste dienen, bijvoorbeeld in de komende zomervakantie?

 • Iemand bezoekenIemand een kaartje sturen
 • Meewerken in een E&R-project
 • In mijn woonplaats meedoen met de VakantieBijbelClub
 • Voor mijn geloof uitkomen op de plaats waar ik vakantie vier
 • Bidden voor …

2.Wie is hierin voor jou een voorbeeld?

3.Welk effect heeft die persoon op je (gehad)?

4.Hoe kunnen anderen hierin voor je bidden?

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply


− 4 = een